Phong Thần Bảng: Na Tra – The Muse, the Queen, the Wisdom

by TTVL

<

Danh sách Na tra rút gân rồng hot nhất

Video Na tra rút gân rồng

Na Tra vốn là pháp bảo Linh Châu của Thái Ất Chân Nhân, học trò của Nguyễn Thuỷ Thiên Tôn, được sắp xếp xuống trần phục vụ cho công cuộc định bảng Phong Thần của Khương Tử Nha. Na Tra xuống trần hoá vào bụng của Ân Thị, thành con trai của Lý Tịnh. Khi Na Tra chào đời, Thái Ất cưỡi mây đến nhà thu nhận làm đồ đệ và thay mặt Nữ Oa gửi tặng hai món pháp bảo là Vòng Càn Khôn và Hỗn Thiên Lăng.

Vốn là tướng nhà trời, thân là pháp bảo nên Na Tra lớn nhanh như thổi, mới bảy tuổi đã cao sáu thước, vai hai thước, sức khoẻ phi phàm, lại thêm hai món bảo bối của nhà trời cùng với bản tính ngỗ nghịch, Na Tra đã gây ra vô số chuyện rắc rối. Có vài chuyện nổi tiếng như đánh chết Tam thái tử Ngao Bính của Lengthy Vương, giết Dạ Xoa Lý Cấn của Đông Hải Lengthy Vương, giương Chấn Thiên Cung bắng chết đệ tử của Thạch Cơ Nương Nương và sau đó là gián tiếp hại chết Thạch Cơ.

Đông Hải Lengthy Vương Ngao Quảng sinh được Ngao Bính là hoàng tử thứ ba. Ngao Bính vốn là một vị thần thiện lành, sẵn sàng tạo mưa cho ai có nhu cầu. Một ngày nọ, vốn tính nghịch ngợm nên ra tắm ở sông, trong lúc đó Na Tra có giặt dây lưng của mình, vốn là pháp bảo nên làm cho sông động sóng, nước nhuốm màu đỏ lòm, kinh động đến cả Lengthy Cung, Lengthy Vương liền sai Dạ Xoa lên xem có việc gì. Na Tra thấy có kẻ lạ từ sông nhảy lên, câu trước câu sau không hợp, liền ném vòng Càn khôn giết chết.

Biết được Dạ Xoa chết, Lengthy Vương tức lắm. Tam Thái Tử Ngao Bính xin với phụ hoàng được đem quân lên xem, hai bên giao chiến một phen, vốn Ngao Bính chỉ hỏi Na Tra về việc động của thuỷ điện, lại không thấy Dạ Xoa về, ai ngờ Na Tra vốn ngỗ ngược, lại thêm lời xấc láo, cụ thể:

“Na Tra trợn mắt:

– Thủy điện là đâu? Mầy là thằng nào?

Ngao Bính nói:

– Tao là Ngao Bính, con của Ngao Quảng, Ðông Hải Lengthy Vương.

Na Tra cười:

– A, nói vậy thì bay là loài rồng ở dưới nước. Nhưng đừng làm phách, hễ chọc đến tao, tao lột da cả cha mầy nữa chứ không phải chỉ một mình mầy thôi đâu.

Ngao Bính tức giận quá, cầm kích lướt tới đâm. Na Tra sợ hãi, quăng Hỗn thiên lăng ra trói. Ngao Bính té xuống lưng thú, rồi nhảy xổ đến đạp chân vào cổ, lấy Càn khôn quyện đập đầu chết, nguyên hình một con rồng nhỏ.

Na Tra nói:

– Ðể tao rút lấy gân mầy đem về cho cha tao buộc giáp chơi, nghe nói gân rồng chắc lắm.

Nói rồi làm y như vậy. Xong mặc quần áo lại, trở về ải.

” – Phong thần bảng hồi 12.

Vốn câu chuyện là việc Na Tra gây động đến thuỷ cung, Ngao Bính lên xem xét thì Na Tra vốn tính xấc xược liền giao chiến, sau đó bóc vẩy, rút gân của Ngao Bính. Trong 1 buổi sáng, Na Tra làm nhẹ 2 mạng.

Bị nhốt ở nhà nhưng sức nghịch của Na Tra chả gì cản nổi. Na Tra tìm thấy Chấn Thiên Cung của Hiên Viên, giương thử và bắn chết đồ đệ của Thạch Cơ ở cách đó không xa, nguyên là hôm đó, 2 đệ tử của Thạch Cơ đi hái hoa, thì bỗng nhiên mũi tên bay đến và làm chết một người. Thạch Cơ biết chuyện liền đến tìm Na Tra, vốn tính xấc láo, Na Tra không ngại trả treo lại Thạch Cơ và như với Ngao Bính, Na Tra lao vào chiến đấu, nhưng khác với Ngao Bính, Thạch Cơ vốn đã tu luyện vài nghìn năm, lại là một trong những đệ tử từ thuở xưa của Thông Thiên nên Na Tra không địch lại, liền bỏ chạy đến nơi của Thái Ất.

Thạch Cơ tìm đến nơi, theo bà, nợ mạng trả mạng, Xiển Giáo và Tiệt Giáo không có thù oán, chỉ cần Thái Ất giao Na Tra ra, hoặc trừng phạt theo đúng lẽ thường thì chẳng sao, nhưng vốn Na Tra là tướng nhà trời, theo số để phù trợ Khương Tử Nha, sao có thể lãng xẹt thế được. Nhưng ở đây Thái Ất cũng nuông chiều học trò, lại động thủ với Thạch Cơ và bằng phép riêng của mình, Thái Ất đã đưa lên ngọn lửa thiêng mà đốt, Thạch Cơ mất hết tu vi, hiện nguyên hình cục đá, sau bao năm tu hành có nhân dạng, bao pháp lực đều mất hết, lại trở về ban đầu, mất đi tính lĩnh ngộ.

Sau này, Lengthy Vương Ngao Quảng đến tận nhà mà nói chuyện với Lý Tịnh, Ân Thị. Đến lúc này khi không còn gì cứu được nữa, Na Tra quyết lóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha, hồn bay về với Thái Ất…

Source: https://mythandmore.home.blog/2021/09/15/phong-than-bang-na-tra/

Related Posts

Leave a Comment